GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN YAZAKI

CÁC SẢN PHÂM CỦA TẬP ĐOÀN YAZAKI NHẬT BẢN:

CÁC CỨ ĐIỂM TẠI NHẬT BẢN:

CÁC CỨ ĐIỂM CỦA TẬP ĐOÀN YAZAKI TRÊN THẾ GIỚI:

- CHÂU Á: 49 CÔNG TY, 136,000 NHÂN VIÊN

- CHÂU ÂU & CHÂU PHI: 26 CÔNG TY, 45,200 NHÂN VIÊN

- CHÂU MỸ: 31 CÔNG TY, 76,200 NHÂN VIÊN

  TỔNG CỘNG: 106 CÔNG TY, 257,400 NHÂN VIÊN