Ø HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Ngày chứng nhận chứng chỉ lần đầu: 12/2001

Ngày chứng nhận chứng chỉ mới nhất: 28/11/2022

Mục đích:  Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Nâng cao uy tín sản phẩm, ngăn ngừa mầm móng hàng kém chất lượng.

Ø HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Ngày chứng nhận chứng chỉ lần đầu: 12/2001

Ngày chứng nhận chứng chỉ mới nhất: 28/11/2022

Mục đích:  

Ngăn ngừa ô nhiễm giúp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Nâng cao giá trị hình ảnh của Doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng .

Tạo dựng niềm tin của khách hàng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi Doanh nghiệp hoạt động.

Giúp xây dựng hình ảnh một YEV thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo thương hiệu và uy tín của YEV trên thị trường quốc tế.