SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY YAZAKI EDS VIỆT NAM
 

Hình ảnh vị trí bộ dây điện (W/H) được lắp ráp trong xe ô tô..