Thăm và tặng quà người khuyết tật Tỉnh Bình Dương

 Tổ chức lễ tặng sách và trao học bổng cho các trường trên địa bàn 

    

 
   

 Thăm hỏi tặng quà trại trẻ mồ côi Tỉnh Bình Dương

    

 
   

    

 
 

 Tặng quà ngày tết cho người nghèo