Thăm và tặng quà Noel cho trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi năm 2022

 

     Năm 2022, Công ty Yazaki được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương biểu dương, khen thưởng vì là doanh nghiệp tiêu biểu đảm bảo việc làm,

thu nhập và chăm lo tốt cho nhân viên và người lao động

 
   

 Tổ chức quyên góp giúp đỡ công nhân viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

 
   

 Công nhân viên Công ty hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2023

    

 
 Công nhân viên Công ty hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2024