Kế toán viên

* Mô tả công việc:

- Lập đề nghị thanh toán các khoản phải trả đến hạn thanh toán, kiểm tra chứng từ liên quan

- Theo dõi công nợ với công ty mẹ

- Kiểm tra hàng hóa mua vào

- Giám sát kiểm kê hằng tháng

- Lưu chứng từ tháng phát sinh

- Kiểm kê chọn mẫu NVL, thành phẩm, tài sản cố định, CCDC,…

- Hạch toán công nợ phải trả

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

* Mức lương: 8 - 8,5tr

* Phúc lợi:

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Thưởng, Phụ cấp, chế độ phúc lợi hấp dẫn

- Tăng lương hàng năm

- Có thêm 30 ngày nghỉ/ năm ngoài quy định của Luật lao động

* Yêu cầu:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, thuế

- Tin học văn phòng tốt