TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 NHÂN VIÊN MAINTE 

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT BỊ

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH TIẾNG NHẬT 

NHÂN VIÊN HỆ THỐNG

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 0917 737 101 (Ms Trang)

 KP THỐNG NHẤT 1, P. DĨ AN, TX DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG