TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 

1. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI XƯỞNG CHÍNH DĨ AN

 NHÂN VIÊN THÔNG DICH - PHÒNG CHẾ TẠO

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH-NHÓM SEPPEN

 

 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

LƯU Ý: NẾU PHỎNG VẤN ĐẠT SẼ NHẬN VIỆC SAU 30 NGÀY

NHÂN VIÊN PHÒNG TỔNG VỤ

 NHÂN VIÊN HOZEN 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT