CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

 PHẦN QUÀ LÀ KỶ NIỆM CHƯƠNG + BỘ KHẮN CÓ LOGO YAZAKI, VÀ CHUYẾN DU LỊCH TẠI MŨI NÉ-PHAN THIẾT

PHẦN QUÀ LÀ KỶ NIỆM CHƯƠNG + BỘ ẤM TRÀ MINH LONG, VÀ CHUYẾN DU LỊCH TẠI NHA TRANG

PHẦN QUÀ LÀ KỶ NIỆM CHƯƠNG + 1 CHỈ VÀNG PNJ, VÀ CHUYẾN DU LỊCH TẠI PHÚ QUỐC