GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIÊT NAM

  

Tên Công ty:             CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM

Tên viết tắt:               YEV           

Địa chỉ:                   Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:                0274 3752590

Fax:                           0274 3730915

URL:                         http://www.yev.vn

Ngày thành lập:         14/3/1995

Tổng vốn đầu tư:       74.669.000 USD

Vốn điều lệ:                23.160.000 USD

Phương châm:           - Tồn tại cùng thế giới

                                    - Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội 

Hoạt động:                  Sản xuất và gia công các hệ thống dây dẫn điện cho ô tô.

Tổng giám đốc:           Ông MEGURO MINORU

Tổng diện tích :     59.107,45 m(Nhà máy Dĩ An)

Diện tích xây dựng:     38,318m(Nhà máy Dĩ An)

Số công nhân viên:     -  Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. trụ sở chính Dĩ An: 4,286 người (Nam: 873, Nữ: 3,413), tuổi trung bình: 27

                                     -  Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. Phân xưởng Mỹ Phước: 2,381 người (Nam: 315, Nữ: 2,066), tuổi trung bình: 26 tuổi

                                     -  Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam tại Trà Vinh: 4,255 người  (Nam: 798, Nữ: 3,457), tuổi trung bình: 25 tuổi

                                     -  Chi nhánh dây cáp xe ô tô Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam: 44 người  (Nam:37, Nữ: 7), tuổi trung bình: 27 tuổi

 

 Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các cứ điểm của tập đoàn Yazaki Corporation.

 

THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT: 31/01/2017